a legtetejére
Fejlesztési tanulmányok

Fejlesztési tanulmányok

A Lakáspiaci Riport helyszínre szabott, adatalapú lakáspiaci elemzést kínál a hazai ingatlanpiac szereplőinek. A kutatás pontos képet fest a fejlesztésekről, így segíti a projektek optimális tervezését. A Riport érdemben csökkentheti az ingatlanfejlesztési döntések kockázatát, hiszen a jelenlegi környezetben már nem feltétlenül érvényesek a válság előtt rögződött ismeretek.

A fejlesztési projektek életciklusa során az alábbi szakaszokban tudunk releváns információkat szolgáltatni tanulmányunkkal:

  • Előzetes igényfelmérés az adott részpiacon (célcsoport analízis, helyszín- és versenytárs elemzés)
  • Tervezés: koncepcióalkotás, optimális funkciómix kialakítása
  • Projekt ütemezése az aktuális makrogazdasági és lakáspiaci tendenciák vizsgálatával
  • Reális árazás kialakítása, értékesíthetőség tervezése

Előzetes igényfelmérés

A tanulmányban bemutatásra kerülnek meghatározásra kerülnek a fejlesztés lehetséges célcsoportjai, azok jellemzői (pl. iskolázottsági mutatók, vásárlóerő), illetve projekt marketingjét támogató hívószavak.

A tematikus helyszínelemzések alapján pontos kép áll össze a tervezett lakásfejlesztési lokáció előnyeiről és hátrányairól. Részletezzük a környék infrastrukturális (pl. közlekedési, oktatási) és munkaerőpiaci jellemzőit. Bemutatjuk továbbá a környéket jellemző beépítettségi adottságok és a jellemző lakástípusok.

A versenytárs elemzés során meghatározzuk a helyi újépítésű piac telítettségét. Listázzuk a városban jelenleg zajló és a jövőben tervezett lakásfejlesztési projekteket, és különböző szempontok alapján (lakásmix, műszaki jellemzők) értékeljük őket. A tanulmány kiemelten foglalkozik az adott területen 2000 után épült új lakásokkal, melyek erős versenyt támasztanak az új fejlesztéseknek. Az újszerű és az új lakások esetén a Budapesti és Vidéki Lakáspiaci Riport felmérést használjuk fel.

Tervezés

A tanulmányban megvizsgáljuk a környékbeli szabályozási terveket, a lehetséges fejlesztés illeszkedését az önkormányzati célokhoz. Felvázoljuk a telek beépíthetőségi lehetőségeit, az optimális lakásmixet. Javaslatot teszünk a lakásméretek épületeken belüli elhelyezésére, és egyéb árdifferenciálási módokra, valamint a lehetséges műszaki tartalomra. Igény esetén kitérünk a megvalósítható funkciók (pl. lakás, iroda, szolgáltatás, szálloda) arányaira a fejlesztésben, és ezek elhelyezésére a telken belül.

Projekt ütemezése

Mivel a gazdasági helyzet és a lakáspiac állapota szoros összefüggést mutat, a tanulmányban bemutatásra kerülnek az aktuális makrogazdasági és lakáspiaci tendenciák, a lakásárak térbeli és idősoros alakulása. Bemutatásra kerülnek a gazdasági kilátások, valamint a lakáspiacot érintő szabályozási környezet is.

Felmérjük a már építési engedéllyel rendelkező várható fejlesztések mennyiségét és eloszlását a városban, kitérve a szabályozási tervben megjelenő új lakóövezetekre és fejlesztési tervekre. A vizsgálatot követően pedig javaslatot teszünk a várható fejlesztés ütemezésére.

Árazás és értékesíthetőség

A fejlesztési tanulmányban megvizsgáljuk a kínálati árak változását az utóbbi 3 évben, és kitérünk a jövőben várható áralakulásra. Bemutatjuk a környék benchmark projektjeinek árazását, illetve a környék használt ingatlanjainak árszintjét és fajlagos árát. Szintén vizsgáljuk a lokális keresletet az új lakások iránt, a város és a környék jövedelmi helyzete és életkora alapján, valamint javaslatot teszünk a projekt várható árszintjére.

Az utóbbi évek tendenciái alapján megvizsgáljuk a környék abszorpciós erejét, az újépítésű lakások felszívási sebességét. Azonosítjuk a nehezebben értékesíthető lakástípusokat

Referenciák

Cushman & Wakefield

Duna House

Nhood Services Hungary Kft.

Pesti Házak

Siskin

SunDell