Magunkról

Az ELTINGA Ingatlanpiaci Kutatóközpont ingatlanpiachoz és városokhoz kapcsolódó kutatást, elemzést, tanácsadást, fejlesztést, oktatást végez.  A legfejlettebb gazdaságokhoz képest Magyarországon kevés az egyetemi és magánszféra közti együttműködés, a társadalomtudományok területén pedig talán még ritkább az ilyen. Meggyőződésünk, hogy a közgazdaságtani szaktudás közvetlenül használható a gyakorlati életben is, ezért az elméleti gondolkodás alapján felmerülő szempontok támogathatják az üzleti életben dolgozó szakemberek döntéseit. A másik oldalról nézve, abban is hiszünk, hogy a tudományos igényű kutatások akkor jók, ha a mindennapi életben felmerülő fontos kérdésekkel foglalkoznak, és ezért az egyetemi kutatásokat a gyakorlati élettel való kapcsolat jó irányba katalizálja.

Az ELTINGA tevékenysége sokfelé ágazó, a kapcsolódási pontot az ingatlanpiac témája jelenti. A közgazdaságtudományi folyóiratokbeli publikációk éppúgy büszkeséget jelentenek a Kutatóközpontnak, mint a privát szférabeli megbízók elégedettsége és a tematikus kurzusokon résztvevő hallgatók lelkesedésének felkeltése. Reméljük, működésünkkel hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy egyszer majd a magyar ingatlanpiac szereplői is olyan részletes és alapos információk alapján hozhassák meg döntéseiket, mint bécsi, vagy amerikai kollégáik. Nemzetközi példaképként pedig éppen az MIT-n működő Center for Real Estate-et és a Wirtschaftsuniversitat Wien Immobilienwirtschaft intézetét szoktuk említeni.

A Kutatóközpont az ELTEcon közgazdasági műhelyhez kapcsolódik. Az ELTEcon az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi tanszékére épülő alkalmazott közgazdaságtani képzés, amely Magyarországon újszerű szemléletben a gyakorlati alkalmazásokra, az elmélet praktikus felhasználására helyezi a hangsúlyt.
 
Egy angol nyelvű prezentáció az ELTINGÁ-ról letölthető itt .